کولوکیشن 1 یونیت

1,500,000 تومان
ماهانه + 200,000 هزینه تنظیم
 • دیتاسنتر ایرانیان نت (های وب - پارس آنلاین) بزرگترین و جدیدترین دیتاسنتر ایران
 • ترافیک نامحدود 1 به 4
 • آیپی انتخابی
 • پورت شبکه انتخابی
 • دیداس پروتکشن لایه7،4،3 دارد
 • ilo دارد
پاور برق به صورت ریداندنت به سرور شما متصل میشود. (2 پلاگ برق از دو فاز مختلف جهت افزایش بهره وری و آپتایم)

کولوکیشن 2 یونیت

2,500,000 تومان
ماهانه + 200,000 هزینه تنظیم
 • دیتاسنتر ایرانیان نت (های وب - پارس آنلاین) بزرگترین و جدیدترین دیتاسنتر ایران
 • ترافیک نامحدود 1 به 4
 • آیپی انتخابی
 • پورت شبکه انتخابی
 • دیداس پروتکشن لایه7،4،3 دارد
 • ilo دارد
پاور برق به صورت ریداندنت به سرور شما متصل میشود. (2 پلاگ برق از دو فاز مختلف جهت افزایش بهره وری و آپتایم)

کولوکیشن 4 یونیت

5,000,000 تومان
ماهانه + 200,000 هزینه تنظیم
 • دیتاسنتر ایرانیان نت (های وب - پارس آنلاین) بزرگترین و جدیدترین دیتاسنتر ایران
 • ترافیک نامحدود 1 به 4
 • آیپی انتخابی
 • پورت شبکه انتخابی
 • دیداس پروتکشن لایه7،4،3 دارد
 • ilo دارد
پاور برق به صورت ریداندنت به سرور شما متصل میشود. (2 پلاگ برق از دو فاز مختلف جهت افزایش بهره وری و آپتایم)